Køb af råtræ
 

På Rold Skov Savværk er vi interesserede i at købe råtræ - dog kun efter forudgående aftale. Aflægning af de enkelte effekter aftales med savværket før skovning påbegyndes. I menuen til venstre finder du bl.a. kvalitetsbeskrivelser og leveringsbetingelser.


Skulle der opstå spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Råtræchef Benno Laursen.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.