Maskinopmåling af råtræ


Stort set alt uafkortet tømmer, der skoves i Danmark, oparbejdes og opmåles i dag med maskine. Entreprenørvirksomheder med særligt uddannede maskinførere kan udføre dette arbejde.

For at være godkendt til maskinopmåling skal virksomheden være tilmeldt "Kontrolordningen for maskinopmåling af råtræ".

Du kan få en fortegnelse over hvilke virksomheder og hvilke maskinførere, der er tilmeldt kontrolordningen her.

Her kan du også orientere dig om aftalegrundlaget inkl. bilag, hvor bl.a. opmålingsreglerne er beskrevet.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.