KORTTRÆ (2,45 m - 3,05 m)

- Kvalitetsbeskrivelse og leveringsbetingelser

 

Træarter

Rødgran, sitkagran og ædelgranarterne.

 

Kvalitet

Stokke oparbejdet af levende samt døde træer uden lager- skade, fri for råd og skadelige insektangreb. Stokke med revner eller brud samt flækkede stokke må ikke forekom- me. Grene og rodudløb skal afsaves i plan med stamme- overfalden - max. pilhøjde 2 cm for hele stammelængden. 
 

Længde

2,45 m, 2,75 m, 3,05 m + min. 5 cm overmål for skævt snit.  
    

Opmåling

Effektet opmåles i m³ efter VMF's anvisninger. Måleskema skal vedlægges måleliste/faktura. Klarmelding skal ske se- nest 3 uger efter skovningens start ved fremsendelse af målelister og kort, der viser træets placering. Alle stakke mærkes tydeligt med spray (staknummer og RSS). 

Plastmærker må ikke anvendes. PEFC-certificeret træ på- føres: "PEFC" med spray.
 

Vrag

Må ikke forekomme. Hvis enkelte stykker findes i stakken, fraregnes disse på målekortet.

Diameter

Topdiameter min. 10 cm og max. 18 cm.
 

Mængde

Min. 30 m³ inden for samme skovområde. Højst 3 læssesteder.

 

Oparbejdning

Stokkene skal i begge ender være renskåret.

 

Placering

Ved bilfast vej. Stakkene skal placeres på jævnt underlag, og der skal være fri adgang til at måle både for- og bag- side. Stakkene må ikke ligge under strømførende ledninger, og der skal sikres tilstrækkeligt arbejdsrum for kranarbej- de. Den naturlige rute for vognmandens afhentning skal være opkappet for udhængende grene.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.