Råtræchef i indkøbsafdelingen i Sabro

Råtræchef - Benno Laursen

Råtræchef
Benno Laursen

40 11 70 39
bl@roldskov.dk

Kontakt Rold Skov Savværk A/S


Sabro afdeling
Viborgvej 930
8471 Sabro

Arden afdeling
Østergade 28
9510 Arden

CVR-nr. 31 25 95 17
SE-nr. 17 13 20 75 (Eksport)
 

Bankforbindelse

Danske Bank, Aalborg
Reg.nr.    4368
Kontonr.  3201249082

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.