Produktionen i Sabro


Savværket i Sabro er opbygget til alene at opskære afkortet træ fra skovene. Det omfatter korttømmer til produktion af konstruktionstræ samt emballagetræ.
Når skovningsmaskinerne skover træet, aflægges det i de længder, som er aftalt med savværket. Træet køres ind med lastbil til savværket, hvor det på råtræsanlægget opsorteres efter den enkelte stoks topdiameter.

I selve savværket opskæres der på de to savlinier serier af stokke med samme størrelser. På denne måde produceres samme færdigvare. Færdigvaren bliver i sorterværket sorteret, kappet og automatisk stablet i pakker. 

De færdige pakker med træ vil normalt efterfølgende blive tørret eller varmebehandlet i en af vores otte tørrestuer. Derudover vil en del af træet efterfølgende blive høvlet på vores automatiske høvlelinie.

Produkterne sælges såvel på det danske marked som på eksportmarkederne i Europa.

Produkter fra Sabro

De produkter som produceres i Sabro er primært tørret og høvlet træ som f.eks. spærtræ og reglar - men det er også tørret og evt. høvlede produkter på specielle mål eller kappet på fiksmål alt efter kundens ønske. Desuden produceres der forskellige emballageprodukter i form af brædder, planker og tømmer, som er tilpasset den enkelte kundes ønske mht. dimension, længde, bearbejdning og evt. varmebehandling.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.