Produktion


Vores to savværksenheder i henholdsvis Sabro og Arden er opbygget forskelligt. Dette betyder, at der produceres forskellige produkter på de to anlæg, hvilket gør det muligt at tilbyde vores kunder en meget bred vifte af produkter inden for konstruktionstræ, beklædningsbrædder, emballagetræ m.v.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.