Tømmer/Planker

 

 Træart

   Nåletræ

 Forarbejdning      

   Rusavet

 Fugtindhold

   Friskskåret

 Kvalitet

  C18 (T1) / (C24/T2)

 Dimension

     38 x   75 - 100 - 125 mm
     50 x   75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200 - 225 mm
     63 x   75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200 - 225 mm
     75 x   75 - 100 - 125 - 150 - 175 - 200 - 225 mm
     88 x 150 - 175 - 200 - 225 mm
   100 x 100 - 125 - 150 - 175 - 200 - 225 mm
   113 x 200 - 225 mm
   125 x 125 - 150 mm
   150 x 150 - 175 mm
   175 x 175 - 200 mm
   200 x 200 - 225 mm
   225 x 225 - 250 mm
   250 x 250 mm

   Øvrige dimensioner efter aftale

 Længder

   2,40 - 11,50 m

Pakkestørrelser for tømmer/planker

Vi gør opmærksom på, at vi ikke sælger direkte til private kunder.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.