Sømblokke


Fra vores afdeling i Sabro kan der nu købes sømblokke med følgende specifikationer:

Gran sømblokke, højde ca. 90 cm., diameter 46-75 cm.

Sømblokkene kan kun købes af eller igennem tømmer- handler.

Afhentning/levering på palle.

Kontakt vore sælgere for yderligere information.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke sælger direkte til private kunder.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.