Træ til byggeri

Rold Skov Savværk A/S opskærer nåletræ til byggesektoren på savværker i Arden og Sabro. Dette kan eksempelvis være konstruktionstræ eller beklædning. I menuen til venstre kan du læse mere om de forskellige produkter.

Træ til emballage

Vores træ til emballage bliver savet af alle træarter. Alle varer kan leveres såvel friskskåret som tørret/varmebehandlet. De fleste dimensioner kan desuden tilbydes leveret fixkappet efter opgave.

Biprodukter

Både savværket i Arden og Sabro sælger biprodukter som træflis, savsmuld og bark. Mindste mængde ved detailsalg og pr. afhentning er 20 m³. Forhåndsbestilling er nødvendig. Ønsker du en mindre mængde, kan vi være behjælpelige med henvisning til lokale forhandlere.

Flis, savsmuld og bark kan leveres som PEFC-certificeret.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke sælger direkte til private kunder.

 

Kontakt salgsafdelingen på mail: salg@roldskov.dk 

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.