Minklægter


Bestil dine minklægter hos Rold Skov Savværk A/S.

75 x 75 mm (hvl. 70 x 70 mm) i længderne 4,20 og 4,20 afkortet til 4,12. 

4,20 er primær længde, men vi producerer også andre længder. Vi afkorter lægterne med en tolerance på -1/+2 mm. Eksempelvis afkortes 4,12 m på 411,8 mm med denne tolerance.

Minklægterne sælges i pakker á 150 stk.

Varen indgår i vort pakkelager, så du altid kan se, hvad vi har på lager.

Kontakt vores sælgere for bestilling eller yderligere information.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke sælger direkte til private kunder.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.