Lægter

 

 Træart    Rødgran/Sitka
 Forarbejdning    Savet og stemplet
 Fugtindhold    Friskskåret/oppindet eller tørret
 Kvalitet    C18

Dimension   

   38 x 73 mm
   50 x 50 mm
   45 x 73 mm
   45 x 95 mm

   Øvrige dimensioner efter aftale 

 Længder    2,40 - 5,10 m                                   

Vi gør opmærksom på, at vi ikke sælger direkte til private kunder.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.