Konstruktionstræ og spærtræ

 

 Træart

   Rødgran/Sitka  
 Forarbejdning             Høvlet og stemplet  
 Fugtindhold    18 - 20%   
 Kvalitet    T1  
 Dimension

   

 Nominelt mål

   47 x 100 mm
   47 x 125 mm
   47 x 150 mm
   47 x 175 mm
   47 x 200 mm
   47 x 225 mm
   47 x 250 mm
   47 x 300 mm

   Øvrige dimensioner efter aftale    

 Høvlet mål 

   45 x 95 mm                         
   45 x 120 mm
   45 x 145 mm
   45 x 170 mm
   45 x 195 mm
   45 x 220 mm
   45 x 245 mm 
   45 x 295 mm           
 Længder    2,40 - 6,00 m

   Øvrige længder efter aftale
 

 

Vi gør opmærksom på, at vi ikke sælger direkte til private kunder.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.