Biprodukter

Hos Rold Skov Savværk A/S udnytter vi ressourcerne i råtræet maksimalt og sælger derfor biprodukter som træflis, savsmuld og bark. Mindste mængde ved detailsalg og pr. afhentning er 20m³. Forhåndsbestilling er nødvendig. Ønsker du en mindre mængde, kan vi ofte være behjælpelige med at henvise til lokale forhandlere.
 

Flis, savsmuld og bark kan leveres som PEFC-certificeret. Kontakt en af vores medarbejdere for at høre nærmere.

Træflis

Træflis er et restprodukt fra opsavning af frisk nåletræ. Flisen er soldet fri for smuld og grove stykker. Størrelsen er ca. 10 – 40 mm. Produktet er produceret af afbarkede stammer og indeholder derfor mindre end 1% bark. Produktet fremstår lyst og homogent.

Savsmuld/sold

Savsmuld/sold er et restprodukt fra opsavning af frisk nåletræ. Produktet består af blandet savsmuld og vedflis. Størrelsen er ca. 1–10 mm.

Bark

Produktet er fremstillet fra afbarkning af friske nåletræsstammer. Størrelsen varierer fra ca. 5 – 50 cm. Barken er hverken revet eller soldet. Størrelse og struktur kan derfor variere med træarten. Der kan forekomme grenstumper og træstykker i produktet.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke sælger direkte til private kunder.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.