Salgsafdelingen i Rold Skov Savværk A/S

Sælger - Kurt Commerau

Sælger
Kurt Commerau

41 91 97 61
kuc@roldskov.dk

Sælger - Claus Sønderby

Sælger
Claus Sønderby

41 91 97 62
cs@roldskov.dk

Salgsassistent - Alice Bruun

Salgsassistent
Alice Bruun

41 91 97 64
ab@roldskov.dk

Salgsassistent - Rikke Kongebo

Salgsassistent
Rikke Kongebo

41 91 97 67
rko@roldskov.dk

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.