Vision

Rold Skov Savværk A/S skal være byggebranchens og træindustriens fleksible leverandør af træprodukter lavet med udgangspunkt i dansk nåletræ til både det danske og europæiske marked. Rold Skov Savværk A/S skal til stadighed kunne imødekomme kundernes specifikke ønsker, såvel i relation til dimensioner, længder, bearbejdning som til leveringstider. Vi ønsker at være den foretrukne samarbejdspartner.

Rold Skov Savværk A/S skal, for at sikre en stabil og jævn tilgang af råtræ, være de danske skoves mest stabile, langsigtede og attraktive køber af deres nåletræ. Dette kræver, at der til stadighed er stor fokus på styring, udvikling og fornyelse af produktionsapparatet.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.