Ledige stillinger


Vi søger af og til nye medarbejdere til forskellige jobfunktioner. Alle ledige stillinger vil blive annonceret på denne side.

Ønsker du at modtage en mail når der bliver opslået stillinger, kan du tilmelde dig herunder.

 

 

Old form detected by 'Forms for editors' - here we need conversion code...

Tilmeld besked om ledige stillinger

Navn 
Email 

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.