I vores afdeling i Sabro mangler vi jævnligt timelønnede medarbejdere.

Det drejer sig om forefaldende produktionsarbejde, såsom savning, pakning, høvling og håndtering i det hele taget.

Vi har et nyere produktionsanlæg så det meste foregår maskinelt, og med en mindre del fysisk arbejde.

Arbejdstid er:
Daghold:  mandag - fredag, kl 6.00 - 14.15/12.15
Aftenhold:  mandag - torsdag kl. 13.30 - 23.15

For mere information, kontakt Produktionsassistent Martin Jessen 

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.