Kontaktoplysninger til Rold Skov Savværk A/S

 

Rold Skov Savværk A/S

Sabro afdeling
Viborgvej 930
8471 Sabro
 

Rold Skov Savværk A/S

Arden afdeling
Østergade 28
9510 Arden

Telefon 99 40 40 60 (Fælles omstilling)

Telefax 99 40 40 61 (Sabro)
Telefax 99 40 40 62 (Arden)

E-mail adm@roldskov.dk

Mail ang. salg sendes til salg@roldskov.dk

CVR-nr. 31 25 95 17
SE-nr. 17 13 20 75 (Eksport)

Bankforbindelse: Danske Bank, Aalborg
Reg.nr.    4368
Kontonr.  3201249082

Kontortid

Mandag - torsdag kl. 08.00 - 16.00
Fredag kl. 08.00 - 15.00

 

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.