Generelt om PEFC 

 

PEFC er verdens førende skovcertificeringssystem med over 200 mio. ha certificeret skov på verdensplan.

PEFC-certificering er et frivilligt værktøj til skovejere, der ønsker at kunne dokumentere en bæredygtig drift af skoven, og til virksomheder, der ønsker at støtte en bæredygtig skovdrift og samtidig dokumentere, at der er styr på sporbarheden af de træprodukter, de anvender i deres produktion.

PEFC systemet stiller krav til, at træet skal kunne spores hele vejen gennem produktionskæden fra de certificerede skove gennem de forarbejdende led til forbrugeren. Derfor skal alle, der forarbejder eller forhandler PEFC-certificeret træ, have et sporbarhedscertifikat.

Det danske PEFC-certificeringssystem for bæredygtig skovdrift er udviklet og vedligeholdes af PEFC Danmark.

Rold Skov Savværk A/S og PEFC

 

Rold Skov Savværksafdeling i Sabro blev som et af de første nåletræssavværker i Danmark sporbarhedscertificeret i 2006.

Certifikatet har nummer BNP-PEFC-COC-029841 og har følgende gyldighedsområde: "Sporbarhedscertifikat for savværksorganisation uden skovbrugsvirksomhed for produktion af savede og høvlede emner, samt biprodukter af nåletræ."


Certificeringen dækker efter volumenkreditprincippet de to produktgrupper: 
Færdigvarer - tømmer, planker, lægter & brædder
Biprodukter - flis, spåner, savsmuld og bark

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.