Normer T1  Heltømmer    Brædder/planker   Lægter 
Knaster:

Smalsiden            tykkelsen gange 
Bredsiden             bredden gange
Hornknast m/
vinkel <35°           tykkelsen gangeKnaster                siden gange

                            tværsnitsarealet
                            gange

 
 3/5 dog 
 højst 75 mm  
 

 4/5
 2/5 højst 75 mm
 
 4/5
 Udstrækning i lgd.-
 retning må ikke over-
 stige træets bredde
 
 


 
 
1/3
Knastgrupper     Tilladt smalside-
 knast + tilladt
 redsideknast
1/2
Fiberhældning    1/6 1/10   
Årringbredde    Ingen krav Max 6 mm  
Ringrevner    Bredde. 50 mm
 Dybde   25 mm
 Længde 500 mm
Ikke tilladt
Radiære revner:

Område m/revner        længde gange  
Revnedybde
Revner i smalside
   

 1/1  ej kontinuert
 Ej gennemgående
 Må ikke gennem-
 skære kant
Tilladt over hele  
lgd.  dog ikke som  
konti nuer revne 

 
Topbrud, masret ved og tværved
Placeret midt i bredside     br. gange  
Ej placeret midt i bredside  br. gange
   
 1/2
 Ikke tilladt
Ikke tilladt
Vankant    1/3 1/4
Bredsidekrumning    20 mm 10 mm
Smalsidekrumning    12 mm 10 mm
Vindskævhed pr. 25 mm bredde    2 mm 5 mm
Blåsplint    Tilladt Tilladt
Fast råd                     bredden gange    1/4, hvis lgd. <0,5 m
 1/8 over hele lgd.
Till. over max 1 m 
og må ikke være
gennemgående
Løs råd    Ikke tilladt Ikke tilladt
Reaktionsved    Tilladt indtil3/4 af br.
 eller tykkelsen og lgd.
 på max. 1 m, ej
 gennemgående.
 Smalle, gennemg. 
 striber på op til 1/10
 af bredden tilladt i fuld
 lgd., dog ej tæt ved
 smalside 
 
Tilladt i lille omfang
 
Harpikslommer    Tilladt Tilladt
Overvoksning 
med bark:                 bredden gange
                                 over en lgd. på
   
 1/5
 3 x bredden
 gennemg. ikke tilladt
 
Ikke tilladt
 
Bark (bortset fra overvoksning)
         (eller knaster)
   Ikke tilladt
 
Ikke tilladt
Insektskade    Ikke tilladt Ikke tilladt
Mekanisk skade    95% af tværsnit skal
 være ubeskadiget
95% af tværsnit
skal være ubeskadiget
 

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.