Generelt om ISO 50001 & energiledelse

Energiledelse er en aktiv styring af virksomhedens energiforhold for at udnytte energien optimalt og dermed øge virksomhedens overskud. 

Energiledelsessystemet ISO 50001 er et strategisk ledelsesværktøj med et sæt af indbyrdes forbundne eller samspillende elementer, der anvendes til at fastlægge energipolitik og energimålsætninger hos en virksomhed, samt processer og procedurer til at opfylde disse målsætninger.

Anvendelse af den internationale standard for energiledelse, samt de supplerende krav i Energistyrelsens kravsspecifikation, kan hos den enkelte virksomhed bidrage til mere effektiv udnyttelse af tilgængelige energikilder, til forbedret konkurrenceevne og til nedbringelse af udledningen af drivhusgasser og andre relaterede miljøpåvirkninger.

Energiledelse i henhold til ISO 50001 samt Energistyrelsens kravsspecifikation kan kort beskrives ved, at der er fokus på nogle hovedpunkter i energispareindsatsen. Herunder: energipolitik for virksomheden, organisering, implementering og drift af energipolitik, energiplanlægning og -gennemgang og afsluttende en certificering under kontrol og evaluering.

Rold Skov Savværk A/S & ISO 50001

Rold Skov Savværks afdelinger i Sabro & Arden blev certificeret i 2016.

Certifikatet har nummer DK016054 og har følgende gyldighedsområde: "Udsavning, tørring og høvling af træ"

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.