Rold Skov Savværk A/S og Forest Stewardship Council® (FSC®)


Rold Skov Savværk A/S er d. 23.03.12 blevet FSC - Chain of Custody - certificeret. Vores certifikatnummer er: NC-COC-029841 og NC-CW-029841.

Rold Skov Savværk A/S har licenskode FSC® C108750  


Såvel selskabets ledelse som øvrige ansatte finder grundprincipperne bag ordningen rigtige. Ledelsen vil med det erhvervede certifikat sikre, at råtræ til produktionen ikke kommer fra: 

- ulovligt fældet træ.
- træ fra skovområder, hvor hævdvundne eller generelle borgerrettigheder krænkes.
- træ fra skovområder med høj bevaringsværdi og hvor skovning skader denne værdi.
- træ fældet med det formål at konvertere naturskov til andet formål.
- træ fra skove plantet med genmodificerede planter.

Rold Skov Savværk A/S arbejder med to forskellige produktgrupper indenfor sin FSC-certificering:

Færdigvarer - tømmer, planker, lægter & brædder
Varerne fremstilles på selskabets reducér- og reducérsavlinier med efterbehandling på kantværk. Tilhører FSC-produktklassifikationsgruppe W 5 "Sawn Wood". FSC-certificerede færdigvarer sælges som "FSC Mix".

Biprodukter - flis
Varen fremstilles under opskæring på selskabets reducer- og reducersavlinier samt ved flishugning og soldes efterfølgende. Biprodukter - flis, tilhører FSC-produktklassifikationsgruppe W 3.1 "Wood in Chips". Flis under FSC-ordningen sælges som "FSC Mix".

Produktgrupperne produceres på begge selskabets afdelinger i hhv. Sabro og Arden. Som beregningsmodel for andelen af FSC-certificeret varer benyttes "FSC - credit system". For begge produktgrupper udgør råvaren nåletræ "Conifer".

Generelt om FSC

FSC betyder Forest Stewardship Council og er en international non-profit interesseorganisation med en mærkeordning for træprodukter. Tanken bag FSC bygger på 10 grundprincipper for ansvarlig skovforvaltning, hvori emner som miljø, bære- dygtighed og sikring af kulturelle og sociale rettigheder vejer tungt. Chain of Custody-ordningen samt et FSC-mærkat sikrer køber, at netop det købte træprodukt er produceret efter disse principper.

For yderligere oplysninger henvises der til den lokale FSC-afdeling i Danmark.

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.