CE-mærkning


Rold Skov Savværk er pr. 26. juni 2009 certificeret i henhold til DS/EN 14081-1:2007: Trækonstruktioner - Styrkesorteret konstruktionstræ med rektangulært tværsnit.

Certifikaterne kan du se og hente her: Arden og Sabro

Det vil sige, at alle krav, jvf. ovenstående standard, er overholdt i forhold til fremstilling af nåletræ sorteret som lægter, brædder, planker og heltømmer med baggrund i INSTA 142 til styrkeklasserne C14 (T0), C18 (T1), C24 (T2) og C30 (T3).

Rold Skov Savværk mærker således disse produkter, når styrkeklassen er C18 og højere på det enkelte emne, på pakken samt på følgepapirer med CE logo. En undtagelse fra dette er dog ved salg af specifikationsordrer, hvor vi alene mærker på pakkeniveau samt på følgepapirer.

Fra den 1. januar 2012 skal konstruktionstræ og taglægter være mærket i henhold til EN 14081-1 2005 + A1:2011. Dette tillæg (A1:2011) tillader, at ikke visuelt sorteret træ skal være individuelt mærket.

Der vil fortsat være krav om, at taglægter mærkes enkeltvis i henhold til den seneste brancheaftale om taglægters kvalitet og anvendelse.

På Rold Skov Savværk gør vi således:

Taglægter: mærkes i henhold til ovenstående
Spærtræ: tørret/høvlet - mærkes enkeltvis

Utørret konstruktionstræ:
Lagertræ:
 træ til tømmerhandlerens lager mærkes enkeltvis
Projekter/specifikation: mærket på pakkesedler og følgesedler (iht. A1:2011)

 

Download

DoP - Ydeevnedeklaration Visuelt
DoP - Ydeevnedeklaration Maskinelt Sabro 
DoP - Declaration of Performance Sabro
 

Et selskab under
Lindenborg Gods A/S


Lindenborg Gods er arealmæssigt et af landets største godser. Ud over at drive land- og skovbrug omfatter Lindenborg Gods betydelige industri- og handelsaktiviteter.

Med Lindenborg Gods A/S som moderselskab drives aktiviteterne i fire datterselskaber; Rold Skov Savværk A/S, Rold Trælasthandel A/S, Lindenborg Skovselskab A/S og Lindenborg Avlsgaard ApS.

Aktiviteterne i moderselskabet, Lindenborg Gods A/S, består af ejendomsbesiddelse, udlejning, grusgravsdrift, jagtvæsen, drift af Lindenborg Slot samt overordnet ledelsesadministration for datterselskaberne.